Muzikanti z Ratíškovic

polka

F. Maňas, V. Salčák

Daj si šohaj

valčík

M. Procházka / S. Pěnčík

Za Petrovem polečko

polka

Z.  Gurský / V.  Salčák

Kaplička v akátí

valčík

M. Nedůchal / V. Salčák

Sváteční

valčík

Z. Gurský

Súsedé, súsedé

valčík

R. Pluháček, J. Tesák

Kraj modravých vín

valčík

F. Maňas / V. Salčák

Veselé hodečky

polka

M. R. Procházka / J. Dofek

Ty moravské lúky

táhlá a valčík

B. Smišovský

Kamarádi moji zlatí

verbuňk

Z.  Gurský / M.  Gurská

Naše krásná Moravo

valčík

F. Kotásek / S. Pěnčík

Vínko, vínečko

směs písní

J. Slabák

Vám přátelé

polka

F. Kotásek, F. Kotásek

<<< předchozí následující >>>