Plechová

polka

K. Vacek / K. Vacek

Počkaj synečku

polka

V. Maňas ml.

Za kovárnou

valčík

V. Mach / V. Zeman

Okolo Měsíca

lidová polka

upravil J. Růžička

Vzkázala mně moja milá

polka

J. Slabák / I. Slabáková

Hora, hora

lidový valčík

upravil. F. Kotásek

U našeho mlýna

polka

J. Slabák

Muzikantská

orch. polka

F. Maňas

Helenka

polka

A. Žváček / A. Jangerová

Už je večer-smutný su já

valčík

upravil J. Slabák

Smutná milenka

polka

J. Pelz / J. Chvastavský

Láska nehněvaná

valčík

K. Vacek / V. Zeman, J. Korda

Prečo si neprišel

lidová polka

upravil F. Kotásek

Vínko, vínečko

směs písní, arr

J. Slabák

<<< předchozí následující >>>