MUZIKANTI Z RATÍŠKOVIC

Jsou místa na české a moravské mapě, která muzikou přímo voní. Ratíškovice, velká slovácká obec v samém srdci Slovácka, mezi ně určitě patří. A nejen těch posledních 35 let co se tu na trávníku místního sportovního stadionu vždy druhou neděli v červenci scházejí muzikanti a zpěváci na přehlídce, která dovede přilákat na tribuny tolik posluchačů, že se to ani místním úspěšným fotbalistům až na výjimky nikdy nepodařilo. Ratíškovice voní muzikou již od předminulého století, kdy, jak prozradil vzkaz ukrytý v báni kostela, se tu učila skupina chlapců hře na dechové nástroje.

Mezi dvěma světovými válkami se v Ratíškovicích setkáváme s nejvýznamnější hudební osobností obce Janem Šupálkem, křídlovákem a kapelníkem, ale k historickým osobnostem patří i další tvořící a rozvíjející tradici. Antonín Voříšek a lidový skladatel František Kotásek patří mezi ně. A pak také Josef Novák, který byl a je mimořádně houževnatým organizátorem, přivádějícím do Ratíškovic vojenského hudebníka Josefa Ištvánka, který učí a v nádhernou Veselou muziku formuje desítky domácích i přespolních chlapců a děvčat. Z těch vyrostla generace, která před dvaceti lety dala vzniknout Dolance, kapele, která pod jeho vedením v roce 1990 vyhrává Zlatou křídlovku...Ne, toto nemá být historické povídání, ale odpusťte, když se řekne muzikanti z Ratíškovic, toto všechno mi prolétne myslí. Vám ovšem budou znít v uších nádherné tóny nového hudebního nosiče. Neuškodí, když jejich vnímání spojíte s informací o tom, že Dolanka není náhodné uskupení dobrých muzikantů. Je to kapela, která musí vonět, protože vědomě navazuje na všechno, co patří k Ratíškovicím. A tento nosič právem chce být oslavou toho všeho o čem píši. A to je dobře!

Stanislav Pěnčík